Persoonsgegevens Privacybeleid

In deze privacy verklaring vindt u precies terug hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Zo zullen wij u informeren hoe uw gegevens opgeslagen worden, voor hoe lang en welke bedrijven inzicht hebben tot uw gegevens. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Mocht u om wat voor reden dan ook vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

GDPR

Algemeen

Onze gegevens

Antalus
Patrick Verloo
Fazantenhof 103
4332XT Middelburg
KvK-nummer: 20147844
BTW-nummer: NL001116645B50

Contact informatie

WhatsApp: 0651997594

Skype: antalus.patrick

Antalus, gevestigd aan Fazantenhof 103 4332XT Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Patrick Verloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Antalus. Hij is te bereiken via patrick@antalus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Antalus verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Antalus, neem dan gerust contact met ons op.

Antalus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type.

Onze verplichtingen

Antalus verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Hierbij kunt u denken aan het aanbieden van diensten of producten van Antalus via e-mail. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan deren zonder uw expliciete toestemming.

De gegevens die wij u verplichten om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en/of producten. Uw e-mail adres is bijvoorbeeld nodig als u contact met ons zoekt, zodat wij u terug kunnen mailen. Als wij deze gegevens niet verplicht zouden zetten, zouden wij onze desbetreffende dienst niet kunnen aanbieden.

Antalus behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Antalus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Antalus te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er echter van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Doel van de persoonsgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Antalus. Welke persoonsgegevens we precies verzamelen en wat we ermee doen wordt hieronder toegelicht.

.1 Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Antalus via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, onderwerp en omschrijving.

.2 Google Analytics

De website van Antalus verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina's die u veel bezoekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Antalus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door PC programma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antalus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Antalus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

.1 Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Antalus via e-mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, onderwerp en omschrijving opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

.3 Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze website en/of diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Antalus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die Antalus ontvangt en verwerkt worden beheerd door;

.1 Transip BV

De e-mail van Antalus wordt gehost bij TransIP. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

.2 Google

Antalus deelt gegevens met Google LLC, zoals bijvoorbeeld voor Google Analytics of Google reCAPTCHA. Deze gegevens zijn volledig anoniem en niet gebonden aan enige persoonlijke gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

Antalus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw PC, tablet of smartphone.

Antalus gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. (link)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@antalus.nl of door het contact formulier in te vullen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen maximaal vier weken, op uw verzoek. Antalus wil u er tevens op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (link).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Antalus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@antalus.nl

Zo worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen. De persoonsgegevens die door Antalus of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en zijn beveiligd met een sterk wachtwoord en eventuele extra beveilig maatregelen (indien mogelijk).

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Antalus privé is.